קישור ושחרור של החמצן למולקולת ההמוגלובין
מבוא
החמצן מועבר בפלסמה של הדם מהריאות לרקמות של הגוף ב-2 צורות:

1. חמצן מומס בפלסמה S(pO2)

2. חמצן מקושר להמוגלובין HbO2.

החמצן המומס בפלסמה נמצא בכמות קטנה מאוד (זניחה).לכן, מרבית החמצן מובל על ידי מולקולות ההמוגלובין, המצויות בתאי הדם האדומים.

http://www.unige.ch/mimescope/quoi4.htm
כדי להבין כיצד מותאמת מערכת הנשימה באדם להובלת החמצן, כדאי להרחיב את הידיעות בנושאים האלה:

המאפיינים של רכיבי מערכת הנשימה, המאפשרים את ההובלה של הגזים
חילוף הגזים במערכת הנשימה באדם
הובלת החמצן מנאדיות הריאה אל כלי הדם.

מידע מפורט תמצאו ב- מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה.

להמשך הפעילותלהמשך הפעילות
החמצן נקשר להמוגלובין בריאות, ומשתחרר מן ההמוגלובין ברקמות של הגוף.

את התהליך אפשר לבטא במשוואה הזאת:

הגורמים לקישור (אסוציאציה) ולשחרור (דיסוציאציה) של חמצן למולקולת ההמוגלובין באזורים השונים של הגוף
בגיליון אסוציאציה יש נתונים של מידת הקישור (באחוזים) של החמצן למולקולת ההמוגלובין,
בלחצים חלקיים שונים של חמצן (mmHg), אצל אדם בוגר.

1. סרטטו עקום שיתאר את הקשר בין הלחץ החלקי של החמצן ובין מידת הקישור באחוזים להמוגלובין.
2. מה אפשר ללמוד מן העקום על נטייתו של ההמוגלובין לקשור חמצן בלחצים שונים של חמצן?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
3. מגמת העקום משתנה. חלקו את העקום לשני חלקים על פי המגמות השונות המאפיינות אותו. הוסיפו את קו המגמה לכל חלק ומצאו את משוואת קווי המגמה.
4. תארו את השפעת הלחצים החלקיים השונים של החמצן על קצב קישור החמצן למולקולת ההמוגלובין. בתיאורכם התייחסו למגמות השונות של העקום. איזה אזור במערכת הנשימה מתאר כל חלק מהעקום?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

תוכלו להיעזר באיור הזה.


http://www.biology.eku.edu/RITCHISO/301notes6.htm


5. בהנחה ש- 99% מן החמצן שעובר מן הריאות לרקמות התאים, נישא על ידי ההמוגלובין, חשבו בעמודה המתאימה בטבלה 1 שבגיליון אסוציאציה את אחוז החמצן החופשי בלחצים החלקיים השונים של החמצן.
6. הוסיפו לעקום את הנתונים שחישבתם, ותנו כותרת חדשה, מעודכנת, לעקום שהתקבל.
7. תארו את הקשר בין החמצן הקשור להמוגלובין לבין החמצן החופשי, בלחצים השונים של החמצן.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

שאלת אתגר

  כאמור, בכל מולקולת המוגלובין יש 4 אתרי קישור לחמצן.
מולקולות החמצן שבדם נקשרות תחילה לאתר אחד בכל מולקולת המוגלובין, ורק לאחר מכן- לאתר שני, לאתר שלישי וכך הלאה.
אילו יתרונות יש לסדר הקישור הזה, ומדוע אין הקשירה מתבצעת בכל ארבעת אתרי החמצן שבמולקולה אחת, ורק לאחר מכן- למולקולת המוגלובין שנייה, וכך הלאה.
בתשובתכם התייחסו לעקום האסוציאציה והדיסוציאציה של החמצן להמוגלובין.
  את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

לחץ כאן לקבלת רשימת אתרים וסכמות
המשימות שלפניכם דנות בהיבטים שונים המשפיעים על קשירת החמצן להמוגלובין.
  השפעת pH על מידת קשירת החמצן להמוגלובין
  השפעת ריכוזים שונים של CO2 על מידת קשירת החמצן להמוגלובין
  השפעת ריכוזים שונים של CO על מידת קשירת החמצן להמוגלובין