השפעת הגז CO על הנשימה
הגז CO הוא הרעלן הנפוץ ביותר בסביבתנו. הוא גורם לאלפי מקרי מוות בשנה בכל העולם, ולאלפי פגיעות נוירולוגיות וכתוצאה מכך לסבל.
הגז CO חודר לגוף דרך מערכת הנשימה.
כדי להבין כיצד הגז CO פוגע בנשימה וגורם הרעלה, רצוי להכיר תחילה את המרכיבים השונים של מערכת הנשימה, את הגזים המשתתפים בתהליך הנשימה, כיצד מתבצע חילוף הגזים ברכיבים השונים של המערכת, וכיצד שומרת מערכת הנשימה על איזון ותפקוד תקין.
כדי לענות על השאלות האלה ועל עוד שאלות הקשורות בתפקוד מערכת הנשימה, תוכלו לצאת
 
להמשך הפעילות
 
כיצד האפיניות (זיקה) של CO משפיעה על הובלת החמצן בדם?
בטבלה 1 שבקובץ co.xls יש נתונים על אחוז האוקסיהמוגלובין (O2Hb)בריכוזים שונים של קרבוקסיהמוגלובין (COHb) , בלחצים חלקיים שונים של חמצן.

1. סרטטו גרף שיבטא את השפעת הלחץ החלקי של החמצן
על אחוז האוקסיהמוגלובין (O2Hb), בריכוזים שונים של קרבוקסיהמוגלובין
COHb : 0 %, 25% å- 75% .
2. בחנו את הגרף תוך התייחסות ללחץ החלקי (mmHg 40)של החמצן ברקמות.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף
בלחץ כזה- כאשר COHb= 0% (ללא CO), אחוז האוקסיהמוגלובין הוא:

כאשר COHb= 25% אחוז האוקסיהמוגלובין הוא:

כאשר COHb=75% אחוז האוקסיהמוגלובין הוא:

באיזה מצב, אחוז החמצן שיכול להגיע לרקמות (חמצן חופשי - O2)
הוא הגדול ביותר?

את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

בלחץ חלקי נתון של חמצן, ככל שאחוז ה-CO עולה, כך יש יותר אתרים במולקולת ההמוגלובין שנקשרים ל-CO. האתרים שנשארים פנויים
מ - CO נקשרים לחמצן. כתוצאה מן הקישור לCO- משתנה
מולקולת ההמוגלובין באופן מרחבי, והיא אינה יכולה לשחרר אפילו את החמצן שכבר קשור!
מכאן, שלחמצן שנקשר למולקולת ההמוגלובין בנוכחותCO , יש
אפשרות גדולה יותר או קטנה יותר להשתחרר?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
כדי ללמוד עוד פרטים על מולקולות CO בדם ועל השפעתן על אחוז
החמצן החופשי התייחסו לנתונים שבטבלה 2.
בטבלה 2 יש נתונים על אחוז החמצן החופשי (O2) בלחצים חלקיים שונים של חמצן בדם, בריכוזים שונים של קרבוקסיהמוגלובין(COHb) (0%, 02%, 60%).

על סמך הנתונים בטבלה 2-
4. סרטטו גרף שיבטא את השפעת הלחץ החלקי של החמצן בדם על אחוז החמצן החופשי ((O2 בריכוזי COHb שונים.

5. בלחץ חלקי נתון של חמצן, ככל שאחוז הקרבוקסיהמוגלובין (COHb)גדול, יש יותר או פחות חמצן חופשי בדם?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
תוכלו להיעזר באתרים האלה

doctors.msn.co.il/magazine
gamnon.tripod.com
6. לצורך זה, הוסיפו לגרף שסרטטתם את הנתונים מטבלה 3 (היעזרו בהערה), שבה יש נתונים ממוצעים של חולי אנמיה קשה (40% מכמות המוגלובין נורמלית).
7. על סמך הגרף, למה דומה מצב של אנמיה קשה למצב שבו אחוז הקרבוקסיהמוגלובין (COHb) בדם הוא 0% 02% או 60%?
בחרו את התשובה הנכונה והסבירו.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
8. על סמך המידע שקראתם באתרים על האנמיה, אילו סימפטומים צפויים לאדם שסובל מהרעלת CO, כאשר ריכוז החמצן החופשי דומה לריכוז אצל אדם שסובל מאנמיה קשה?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
לסיכום
ענו על השאלות הבאות: נכון או לא נכון.
 • CO מתחרה מול ה -O2 על אתרי הקישור בהמוגלובין
 • להמוגלובין יש זיקה (אפיניות) גבוהה יותר ל-O2 לעומת הזיקה ל-CO.
 • נוכחות CO משנה את הלחץ החלקי של ה- O2 בדם.
 • נוכחות CO מסיתה את עקומת האסוציאציה של החמצן (האוקסיהמוגלובין O2Hb ) שמאלה, ולכן מפחיתה את שחרור ה- O2 לרקמות.
 • נוכחות CO מקטינה את כמות החמצן החופשי בדם.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
העשרה
 
העשרה
עוד מידע על השפעות של קרבוקסיהמוגלובין: סימני ההרעלה בגז ה-CO

בחרו אחד מן האתרים, והיעזרו במידע שיש באתר וכתבו בטבלה את סימני ההרעלה שגורם הגז COHb בריכוזים שונים.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

בטבלה 4 שבגיליון co.xls יש נתונים של אחוז ה-COHb בלחצים חלקיים שונים של חמצן באוויר.
1. סרטטו גרף שיבטא את הקשר בין אחוז ה-COHb לבין הלחץ
החלקי של החמצן באוויר, כשרכוז ה- CO באוויר קבוע, והוא - ppm500.
2. על סמך משוואת קו המגמה המתאים, מצאו מה צפוי להיות אחוז
הCOHb- בגובה פני הים (כאשר רכוז ה- CO באוויר קבוע והוא ppm500).
לידיעתכם: בלחץ אטמוספירי בגובה פני הים, (אחוז חמצן של % 21) הלחץ
החלקי של החמצן הוא כ- mmHg176 .
3. אילו סימפטומים צפויים להיות לאדם בנתונים אלו? (היעזרו בטבלת סימני ההרעלה.)
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
4. חשבו בגיליון:
 • בגובה 4000 מ', הלחץ החלקי של חמצן הוא 105mmHg .
  הציבו במשוואת קו המגמה, וחשבו איזה אחוז שלCOHb צפוי בתנאים אלו?
 • אילו סימפטומים צפויים לאדם בגובה זה, כאשר ריכוז ה- CO הוא 500- ppm? (היעזרו בטבלת סימני ההרעלה.)
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
 • " איזו אוכלוסייה עלולה להפגע יותר באותו מהרעלת CO-
  אוכלוסייה שחיה באזורים גבוהים או אוכלוסייה שחיה בגובה פני הים, בהנחה שרכוז ה-CO שווה בשני האזורים?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
טיפול בהרעלת CO
במקרה של הרעלה מגז ה-CO מכניסים את האדם הפגוע לתא לחץ עשיר בחמצן.
CO הוא אחד הגזים שפוגעים באיכות הסביבה.(1)
CO הוא אחד הגזים שפוגעים באיכות הסביבה.(2)
המכוניות פולטות רמות גבוהות של CO.
ההשפעה של CO על איכות הסביבה (תמונות של תפוצת הגז בעולם, הצבעים מציינים את רמת ה-CO.)
ההשפעה ש CO על איכות הסביבלה (תמונות של תפוצת הגז בעולם, הצבעים מציינים את רמת ה-CO.)
הימצאות ה-CO בעולם