מהו ה-CO ?
קראו את מאמרי העיתון והשלימו את הטבלה על תכונות הגז :
מאמר _1
מאמר _2
  את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
כיצד נוצר הגז?
שיעור קצר בכימיה....
בתהליכי שרפה - חימום בית, הפעלת מכונות, הנעת מנועים ועוד- משתמשים בחומרי מוצא ממקור פחמימני (hydrocarbons).
המבנה של הידרוקרבונים שונים (המורכבים בעיקר ממימן +פחמן)
באתר הזה מוצגות סכמות מבנה של הידרוקרבונים נפוצים המשמשים בחלקם בתהליכי בעירה.
שימו לב! הצבע הירוק מתאר את הפחמן ואילו הלבן - את המימן.
בתהליך הבעירה מתרכבים הפחמימניים עם החמצן ונוצר, בעיקר, CO2 , אבל לא רק CO2!!!
חד- תחמוצת הפחמן CO נוצר בתהליך בעירה לא שלם של הידרוקרבונים למיניהם.
תהליך בעירה לא שלם מאופיין ביצירת פחמן חד-חמצני, כתוצאה מכמות חמצן בלתי מספקת. הפחמן החד- חמצני הוא שגורם לנו בעיות כה רבות.
להלן אתרים נוספים שבהם תוכלו ללמוד על מקורות של הגז CO.

http://www.airinfonow.org/html/ed_co.html -
http://www.nadi.com/SAFAQco.html#anchor170537

על סמך האתרים ציינו כמה מן המקורות המיצרים את גז ה- CO.

את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
מתי צפויים יותר מקרים של הרעלת CO- בקיץ או בחורף? הסבירו.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.