מחלות בדרכי הנשימה
הקדמה
פתוגנים דוגמת חיידקים, נגיפים, פטריות וטפילים, תוקפים את האדם. כאשר פתוגן פולש לגוף האדם, הוא יכול ליצור מצב של מחלה, למרות מערך ההגנה של הגוף.
הגדירו את המושג מחלה
  • תוכלו להיעזר באתרים
  • תוכלו לחפש אתרים נוספים
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף


מערכת הנשימה פתוחה למגע ישיר עם הסביבה שמחוץ לגוף, ולכן פתוגנים או גופים זרים, כמו: אבק או עשן יכולים לחדור למערכת הנשימה. כאשר גוף זר כזה חודר למערכת הנשימה נכנסת לפעולה מערכת החיסון של הגוף. אם מערכת החיסון אינה מגיבה ביעילות, יכולה להתפתח מחלה בדרכי הנשימה.

כדי להבין כיצד מצב פתולוגי משבש את התפקוד של מערכת הנשימה, ונוצרת מחלה, באפשרותכם לצאת למסע וירטואלי להכרת המבנה והתפקוד של מערכת הנשימה כשהיא במצב תקין .
בטרם נכיר את המחלות הנפוצות שהפוגעות במערכת הנשימה, ננסה ללמוד מה הם ממדי הבעיה. לשם כך נסתמך על נתונים שפורסמו בדוח של "ארגון הבריאות העולמי", בשנת 1996, אחד הנושאים בדוח הזה הוא עשר המחלות הקטלניות בשנת 1995, (פעילות לעיבוד וניתוח של נתונים מתוך הדוח).

מחלה בדרכי הנשימה היא מצב שיש בו חריגה מתפקוד תקין של מערכת הנשימה.
כדי ללמוד על המחלות השונות של מערכת הנשימה ננסה להתמקד בנקודות האלה:
  • מחלות שפוגעות בדרכי הנשימה ומסכנות את בריאותנו
  • גורמי המחלות והזיהומים שפוגעים במערכת הנשימה
  • גורמים סביבתיים או התנהגותיים שיכולים לגרום מחלות בדרכי הנשימה
  • הסימפטומים של מחלות הנשימה השונות וכיצד מזהים אותם
  • הטיפול המקובל במחלות כאלה
  • האם יש אוכלוסיות שהן רגישות יותר למחלות ריאות.

לפניכם רשימה של כמה מחלות של דרכי הנשימה.
בחרו במחלה אחת או בכמה מחלות ונסו לחקור עליהן.

שחפת
אסתמה
סרטן ריאות
דלקת ריאות