עישון


העשון הוא גורם המוות מספר אחד בעולם!!!
כמה עובדות למי שלא ידע:


  • מדי שנה נפטרים בישראל כ-5000 איש מעישון, יותר ממספר הנפטרים בתאונות דרכים, מאידס ומפעולות איבה גם יחד.
  • מדי שנה נפטרים בישראל כ-800 איש כתוצאה מעישון פסיבי, מהם כ-60 אנשים - מסרטן ראות.
  • מדי שנה מתים בעולם 3.5 מיליון בני אדם כתוצאה מעישון טבק.
  • מדי יום מתים בעולם קרוב ל-10,000 בני אדם כתוצאה מעישון.
  • % מכלל התמותה מסרטן נגרמים עקב עישון; כ 90% ממקרי סרטן הריאה נגרמים כתוצאה מעישון.
  • 25% מכלל מקרי המוות של גברים בעולם המערבי נגרמים ישירות מעישון.
  • הסכון שצעירים (מתחת לגיל 40) יעברו התקף לב גדול פי 5 לעומת הסיכון שקיים לגבי צעירים באותו גיל שאינם מעשנים.
 

השפעות העישון הן הפיכות! זאת בתנאי שמפסיקים לעשן בטרם נגרם נזק בלתי הפיך לגוף (התחלה של תהליך סרטני).
מכיוון שגמילה מעישון היא תהליך קשה מאוד, בגלל חומרים ממכרים שיש בסיגריות חשוב לא להתחיל לעשן כלל!

הנזק שגורם העישון- על קצה המזלג
לפניכם רשימת כתובות ובהן מידע על הנזק שגורם העישון .
היכנסו לכמה מן האתרים ורשמו 10 נזקים מסוגים שונים שגורם העישון.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

רשימת כתובות


עשן הסיגריות מכיל כ-4000 חומרים שונים, חלקם גזים וחלקם חלקיקים מוצקים. 14 מן החומרים ידועים כמסרטנים לאדם, ועוד 29 חמרים "חשודים" כמסרטנים. כל החומרים האחרים הם רעילים.
עשן הסיגריות נספג מהר דרך רירית קנה הנשימה וגורם לתופעות מידיות, כגון: כווץ כלי דם.


כיצד פוגע העישון במערכת הנשימה?
מדוע מסכן העישון את בריאותנו וגורם נזקים כבדים?

כדי שתוכלו לענות על השאלות האלה רצוי להכיר תחילה-
  • את המאפיינים של רכיבי מערכת הנשימה, המאפשרים את הובלת הגזים
  • את התהליך של חילוף הגזים במערכת הנשימה באדם;
  • כיצד שומרת מערכת הנשימה על תפקוד תקין.
לחץ כאן להמשך פעילות

אחד החומרים הרעילים בעשן הסיגריות שנחקר הוא CO (חד-תחמוצת הפחמן). ה-CO נקשר להמוגלובין שבכדוריות האדומות ומונע התקשרות חמצן להמוגלובין ועל ידי כך נמנעת העברת חמצן בכמויות מספיקות לרקמות.
זאת אחת הסיבות שלמעשנים יש כושר גופני לקוי.
בטבלה 1 שבגיליון ארה"ב יש נתונים לגבי מספר מקרי סרטן הריאות (מספר מקרים לכל 100000 תושבים) שהתגלו מדי שנה בארה"ב (גברים ונשים), בין השנים
1973-1998.
1. סרטטו גרף שיתאר את מספר הגברים החולים ואת מספר הנשים החולות
מכל 100,000 איש שהתגלו כחולים בכל שנה, לאורך השנים 1973-1998
בארה"ב .
2. תארו את הגרף, התייחסו בתיאורכם להבדלים בין מספר הגברים למספר הנשים.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
בטבלה 2 שבגיליון ארהב יש נתונים לגבי אחוז הנשים המעשנות והגברים המעשנים ומספרם, בארהב בשנים 1973-1998.
3. סרטטו הגרף שיתאר את אחוז הנשים המעשנות ואת אחוז הגברים המעשנים בארה"ב בשנים 1973-1998.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

במחקרים רבים נמצא ש כ- % 90 ממקרי סרטן הריאות קשורים בעשון!!!
סרטן הריאות יכול להתפתח בקצב שונה-והוא יכול להתפתח במשך כמה שנים.
הקשר בין עישון לסרטן ריאות
4. האם הגרף שמתאר את אחוז המעשנים בשנים 1973-1998 בארה"ב תואם את הממצא לגבי הקשר בין העישון לסרטן הריאות בגברים ובנשים? הסבר.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
5. אם יש חוסר התאמה במגמות של שני הגרפים לגבי הגברים או לגבי הנשים,
נסו להסביר ממה נובע חוסר ההתאמה.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
בטבלה 3 שבגיליון ארה"ב יש נתונים (באחוזים מסך כל המעשנים) על המעשנים בארה"ב לפי רמת השכלתם.
6. סרטטו גרף שיתאר את אחוז המעשנים בכל רמת ההשכלה, לאורך השנים 1973
-1998 .
7. על סמך הגרף שמתאר את אחוז המעשנים בכל רמת השכלה, מסך כל המעשנים לאורך
השנים 1973-1998:
א. האם היחס בין מספר שנות הלימוד לבין אחוז המעשנים, החל משנות ה-80 הוא יחס ישר או יחס הפוך?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
ב. באילו שנים חל שינוי במגמת אחוז המעשנים? מה יכולות להיות הסיבות לשינוי
במגמה ?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
ומה קורה בישראל?
בטבלה 1 שבגיליון ישראל, יש מידע על אחוז הגברים המעשנים ואחוז הנשים המעשנות בישראל מכלל האוכלוסיות לאורך השנים 1972- 1998 .
8. סרטטו גרף שיתאר את אחוז הגברים המעשנים ואת אחוז הנשים המעשנות
בישראל לאורך השנים 1972- 1998.
9. תארו את הגרף.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
בטבלה 2 שבגיליון ישראל - יש נתונים לגבי אחוז המעשנים בקרב חיילי החובה, אחוז המעשנות בקרב חיילות החובה ואחוז המעשנים מכלל האוכלוסייה בישראל לפי רמות ההשכלה.
10. האם הנתונים מישראל בשנת 1996 דומים במגמתם לנתונים מארה"ב (גיליון -
ארה"ב טבלה 3)? אם כן, כיצד ניתן להסביר הקשר בין השכלה לעישון? כפי
שנראה הן בישראל והן בארה"ב .
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
כוחה של הסברה
כבר בשנות ה- 50 הבחינו בקשר שבין עשון למחלות שונות, אבל רק בסוף שנות ה- 70 החלה הסברה מסיבית נגד עישון, בעיקר בארה"ב, ויותר מאוחר בכל העולם המערבי.
11. התבוננו בתמונות הפרסומת, נסו לפענח את המסרים המשותפים לכל הפרסומות
השונות, שיצרני הסיגריות, טורחים להעביר בפרסומות שלהם.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
להרחבה בנושא פרסומים של סיגריות ונגד עישון
ובישראלאתרים
רשימת חוקים שחוקקו בישראל ותפקידם (בסוף האתר)
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים
הגבלת העישון_1
מאגר חוקים סביבתיים במדינת ישראל
מאמר הסוקר חוקים להגבלת עשון במקומות צבוריים
חוקים נגד העשון בכל העולם
פרסום, סיגריות ובני נוער
על נזקי העישון הפסיבי