מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה
הנשימה היא אחד ממאפייני החיים.
בבואכם לחקור את מערכת הנשימה עולות כמה שאלות:
מדוע יצורים חיים אינם יכולים להתקיים ללא נשימה ?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
אילו תכונות צריכות להיות למערכת נשימה ביצור רב תאי?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

אתר ובו שאלות ותשובות הקשורות לנשימה