מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה
סקירה השוואתית של הנשימה ביצורים שונים - מבט אבולוציוני
הנשימה היא תהליך שמתרחש בכל תא ותא; הנשימה הזאת היא הנשימה התאית (Respiration).
הנשימה התאית ביצור החד-תאי זהה לנשימה התאית בכל אחד מהתאים המרכיבים את היצור הרב תאי.

ביצורים רב-תאיים נוסף לנשימה התאית (Respiration), יש גם מערכת נשימה (Breathing), שהיא מערכת להובלת הגזים מן הסביבה החיצונית אל התאים ומן מהתאים אל הסביבה החיצונית.

יצורים חד- תאיים ויצורים רב-תאיים
הגדרות - מהם יצורים חד תאיים ורב-תאיים ?
מלאו בטבלה את הנתונים על בעלי החיים השונים.
הסבירו את הייחודיות במבנה מערכת הנשימה של כל אחד מנציגי המערכות השונות של בעלי החיים.
תוכלו להיעזר בקובץ - ההתפתחות של מערכת הנשימה - מבט אבולוציוני
ובאתרים המומלצים שמופיעים בהמשך.
אתרים מומלצים
העשרה והרחבה
 
הנשימה היא תהליך שמתרחש אצל כל היצורים החיים, בסביבות חיים שונות.
במה שונה הנשימה בסביבה מימית לעומת הנשימה באוויר?                      
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
כיצד יונקים ימיים התאימו את עצמם לנשימה במים?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
i
מידע על מערכת הנשימה ביונקים ימיים
אתרים בנושא יונקים ימיים
בקרת נשימה במים ובאוויר
 נשימה ביונקים ימיים
נשימה בלווייתנים
 
מדוע בני האדם אינם יכולים לנשום מתחת לפני המים?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
תוכלו להיעזר באתרים האלה:
מדוע איננו יכולים לנשום מתחת למים?
עניין של רפלקס; כיצד יכולים בני אדם לשרוד מתחת למים:
 
בסרט "עולם המים" מתוארת קטסטרופה שהתרחשה על פני כדור הארץ.
כתוצאה מהתחממות יתר של האטמוספירה והמסת קרחונים, הוצף כל כדור הארץ במים.
השחקן קווין קוסטנר מגלם בסרט תפקיד של אדם שעבר שינויים גופניים, והשינויים האלה התאימו אותו לחיים במים.


תמונות מתוך הסרט "עולם המים"


אילו היו קיימים בני אדם שחיים מתחת למים, במה הם היו שונים מאתנו, היצורים היבשתיים?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
 
ככל שבעל החיים מורכב יותר,                     בעיית חילופי הגזים בינו לבין הסביבה נעשית מורכבת יותר.
חילוף הגזים באורגניזמים חד-תאיים שונה מחילוף הגזים באורגניזמים רב-תאיים. הסבירו במה הוא שונה והביאו דוגמאות מתוך הסקירה ההשוואתית שערכתם באורגניזמים השייכים למערכות חיים שונות.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
 
אחד המדדים לחישוב יעילות חילוף הגזים ביצורים חיים הוא היחס בין שטח הפנים לנפח של היצור החי.

כדי ללמוד על הקשר בין היחס שטח פנים/נפח בבעלי חיים, לבין צריכת החמצן שלהם, כמדד למטבוליזם, עברו לפעילות מטבוליזם