מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה
הקשר בין היחס שטח פנים/נפח בבעלי חיים, לבין צריכת החמצן שלהם, כמדד למטבוליזם
היחס בין שטח הפנים לנפח מהווה מדד ליעילות חילוף החומרים ביצורים חיים.
מדוע יש צורך בחישוב היחס בין שטח הפנים לנפח ביצורים חיים, ואי אפשר להסתפק רק בחישוב שטח בפנים או בחישוב הנפח של אותם יצורים?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
כדי ללמוד על הקשר בין היחס שטח פנים/נפח בבעלי חיים לבין צריכת החמצן שלהם, כמדד למטבוליזם, עברו לגיליון אלקטרוני מטבוליזם>
בטבלה שבגיליון האלקטרוני יש נתונים על מסות של בעלי חיים שונים ועל צריכת החמצן שלהם.
1. מיינו את הטבלה לפי מסת גוף, בסדר עולה.
2. סרטטו גרף שיבטא את הקשר בין המטבוליזם (צריכת החמצן) לבין מסת הגוף.
3. מדוע צריכת החמצן מהווה מדד למטבוליזם?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
4. כיצד משפיע גודל הגוף של בעלי החיים על צריכת החמצן שלהם?

את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
הציעו דרך תיאורטית שבאמצעותה יהיה ניתן להתגבר על מגבלת היחס של שטח פנים/נפח ביצורים חד-תאיים? בנו מודל להמחשת הצעתכם.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.
פעילות נוספת בנושא היחס שטח הפנים/נפח
    משמעות היחס בין שטח הפנים/לנפח, ביונקים
מערכת הנשימה באדם המבנה שלה ותפקידה.