מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה
מערכת הנשימה באדם - מבנה ותפקוד
רקע
יצור חי זקוק לחמצן כדי שיוכל להפיק את האנרגיה הדרושה לקיומו. תהליך הפקת האנרגיה נעשה באמצעות נשימה תאית בכל אחד מן התאים של האורגניזם.
ביצורים רב-תאיים מורכבים, בניגוד ליצורים חד-תאיים, הובלת החמצן לתאים מתאפשרת באמצעות מערכת הנשימה. עיקר תפקידה של מערכת הנשימה הוא לתווך בין כל התאים בגוף לבין הסביבה, ולאפשר הובלה וחילוף של גזים עם הסביבה בצורה יעילה.
למערכת הנשימה יש כמה מרכיבים:
  • פתח חיצוני, המאפשר כניסה ויציאה של גזים
  • מבנה המותאם לשינויים בנפח הגזים.
  • מנגנון המאפשר הובלה פעילה ומכוונת של הגזים שמובלים בכיוונים השונים.
ביחידת הלימוד שלפניכם נתמקד במערכת הנשימה של האדם.
נכיר את המרכיבים של מערכת הנשימה בגוף האדם ונלמד כיצד משפיעים המרכיבים האלה על תפקודה.

מערכת חילופי הגזים עם הסביבה באדם אפשר לחלק לשני חלקים:
דרכי הנשימה העליונים - אזור שבו מתרחש חילוף הגזים עם הסביבה
דרכי הנשימה התחתונים- אזור שבו מתרחש חילוף גזים עם הדם