מסע וירטואלי להכרת מערכת הנשימה
מערכת הנשימה באדם - מבנה ותפקוד
הרכיבים המבניים של מערכת הנשימה
מה הם הרכיבים המבניים של מערכת הנשימה?
כדי לענות על שאלה זו נצפה באנימציה ובאיור המתארים את מערכת הנשימה של האדם
ונעיין בכמה אתרים.
לעזרתכם: מבנה מערכת הנשימה - מילון מונחים
לרשותכם אתרים נוספים שבעזרתם תוכלו לענות על השאלה שהוצגה קודם לכן:
מה הם הרכיבים המבניים של מערכת הנשימה?
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.

 
שני חלקי מערכת הנשימה - דרכי הנשימה העליונים ודרכי הנשימה התחתונים שונים במבנה שלהם. הסבירו כיצד המבנה של דרכי הנשימה התחתונים מאפשר חילוף יעיל של גזים, לעומת המבנה של דרכי הנשימה העליונים, שאינו מאפשר זאת.
את התשובה רשמו בקובץ ה- word המצורף.