אינזימים
מדריך מהיר בנושא אינזימים
השפעת pH-ה על האנזים פוספטאז
השפעת טמפרטורה על פעילות אנזימטית
סיור וירטורלי להכרת מערכת העיכול מסע וירטואלי להכרת פעילות האינזימים
השפעת ריכוז אנזים על פעילות אנזימטית  - פעולת האנזים קטאלאז בשמרים
צור קשר לאתר יישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות מידע למורה