לדף הראשי
מי אנחנו
מאגר פעילויות
למורה
קבוצות דיון
קישורים

 םדאב םוח תוסיוו

 

הובלה באדם ובבעלי חיים

 

מיומנויות חקר וגיליון אלקטרוני

ממוצע, סטיית תקן, אחוז סטיית תקן, טבלה מסכמת מקושרת, שרטוט גרפים, הוספת

קו מגמה , משואת קו המגמה ומשמעותה, מרכיבי ניסוי מדעי.

 

מילות מפתח

הזעה, מנגנוני ויסות חום הגוף באדם , מנגנוני הסתגלות של האדם לתנאי אקלים

קיצוניים, משמעת מים
WORD ץבוק תדרוהל
EXCEL ץבוק תדרוהל

 
רוזח

ישארה ףדל | םירושיק | ןויד תוצובק | הרומל | תויוליעפ רגאמ | ונחנא ימ


(שומיש יאנת האר) םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright © 2001, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)