ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות - לדף הראשייחידת לימוד בנושא מחלת הפה והטלפייםהפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה

מסע חקר
רקע
כלים
מפת התמצאות

גישות שונות בהתמודדות עם המחלה - היערכות ופיקוח

מבוא

עם התפרצות מחלת הפה והטלפיים, כל מדינה מנסה לנקוט באמצעים שונים, כדי לפקח על התפשטות המחלה. ולבער את מוקדיה, על מנת שלא תיהפך למגפה.
השלב הראשון הוא סגר - closure - מוחלט באזור הנגוע, במטרה למנוע את הפצת גורם המחלה. בנוסף לסגר, ננקטות עוד פעולות להתמודדות עם המחלה.
להלן, מוצגות לפניכם אחדות מהפעולות המקובלות: השמדה כוללת של בעלי החיים, השמדה סלקטיבית של בעלי החיים, הגבלות על היבוא והיצוא, חיסון.

סגר

סגר

המלצה לחקלאים

אתם חברים בוועדה מדעית שהקים איגוד החוואים הבינלאומי.
משימתכם היא להציע דרך למיגור מחלת הפה והטלפיים.
סיקרו את הדרכים המקובלות להתמודדות עם המחלה, המוצגות להלן.
עליכם לבחור אחת מהגישות ולהציג אותה בפני חבריכם.
התייחסו ליתרונות ולחסרונות שבגישה הזאת, להיבט הכלכלי, החברתי והאקולוגי.
לחיזוק נימוקיכם, תוכלו להשתמש במובאות מכל האתרים העומדים לרשותכם במאגר המידע על המחלה הקיים ביחידת לימוד זו, כגון: כתבות, תמונות, דיאגרמות, סכמות, סרטי וידאו ועוד.

כדי לענות על השאלות, לחץ כאן Word Document לפתיחת קובץ word. שמור את הקובץ בשם.

השמדה כוללת של בעלי החיים

השמדה כוללת של בעלי החיים
חיסול מוחלט של כל בעלי החיים שבעדר ושרפת הגופות של בעלי החיים שהושמדו. 

 

השמדה סלקטיבית של בעלי החיים

השמדה סלקטיבית של בעלי החיים
השמדה סלקטיבית (בררנית) - רק של בעלי חיים או עדרים שנגיעותם הוכחה כוודאית ושרפת הגופות של בעלי החיים שהושמדו.

 

הגבלות על היבוא והיצוא

הגבלות על היבוא והיצוא
מדיניות של בקרה על ייצוא וייבוא של בעלי חיים וכן על מוצרי בשר וחלב.

 

חיסון של בעלי החיים

חיסון של בעלי החיים
חיסון של בעלי החיים כנגד מחלת הפה והטלפיים, כטיפול מונע מפני הידבקות במחלה.

 

סיכום מדיניות הפיקוח על מחלת הפה והטלפיים

סיכום מדיניות הפיקוח על מחלת הפה והטלפיים
טבלה מסכמת ובה השוואה בין מדיניות הפיקוח באזורים שבהם התפרצויות בודדות לבין זו הננקטת באזורים נקיים מהמחלה.

 

למפת האתר של יחידת הלימוד

 

   
  חזרה

מסע חקר | רקע | כלים | מפת התמצאות | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, האוניברסיטה העברית בירושלים (ראה תנאי שימוש)
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)