ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות - לדף הראשייחידת לימוד בנושא מחלת הפה והטלפייםהפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה

מסע חקר
רקע
כלים
מפת התמצאות

החיסון כנגד מחלת הפה והטלפיים


משימת הכנה
הכנה של הצעת מחקר לפיתוח תרכיב חיסוני חלופי כנגד מחלת הפה והטלפיים.

סוגי החיסון השונים - IN VITRO (במעבדה)
בדיקת רמת הנוגדנים המנטרלים את הווירוס. הנוגדנים האלה נוצרו בגוף בעל החיים לאורך זמן, מאז מתן החיסון, לאחר הזרקת כמות שווה של אנטיגנים.
תרכיבי האנטיגנים שונים בהרכב הדטרמיננטות שלהם.
שימוש בעקום כיול לקביעת רמת הנוגדנים.

סוגי החיסון השונים - IN VIVO (בחיה השלמה)
בדיקה של מידת ההגנה שמעניקים לחזירים, תרכיבי החיסון כנגד הידבקות  בווירוס הגורם למחלת הפה והטלפיים, שנוסו במעבדה.
הגדרת הביטוי הקליני של המחלה, בעקבות ההדבקה של חזירים בווירוס החי.

תגובה תאית
בדיקת התגובה התאית (בחזירים) למספר אנטיגנים, השונים בהרכב הדטרמיננטות שלהם.
המבחן לתגובה התאית - Delayed Type Hypersensitivity.

משטר חיסונים רצוי
קביעת הריכוז האנטיגני הרצוי בתרכיב, כדי לקבל הגנה כנגד הווירוס הגורם למחלת הפה והטלפיים.

   
  חזרה

מסע חקר | רקע | כלים | מפת התמצאות | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, האוניברסיטה העברית בירושלים (ראה תנאי שימוש)
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)