ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות - לדף הראשייחידת לימוד בנושא מחלת הפה והטלפייםהפקולטה למדעי החקלאות המזון ואיכות הסביבה

מסע חקר
רקע
כלים
מפת התמצאות

משימת סיכום, משימת המשך, המשך מחקר

עם סיום המסע שלכם ביחידת הלימוד 'מחלת הפה והטלפיים',
עליכם להגיש דו'ח מסע.


  הדו'ח יכלול:
 1. מחברת וירטואלית
 2. משימת המשך או מחקר המשך.

1. מחברת וירטואלית

מסלול המסע שבנה כל אחד מכם, הוא מסלול אישי. לכן, המחברת הווירטואלית תייצג את העבודה ואת תחומי העניין של כל אחד מכם. המחברת הווירטואלית תימצא ברשותכם ואתם תהיו  אחראים לניהולה ולשמירתה. במהלך עבודתכם, יתקיים הקשר עם המורה גם בכיתה וגם כקשר וירטואלי, שאז תתבקשו לשלוח למורה את המשימות שביצעתם. עבודתכם תוחזר אליכם כשהיא מלווה בהערות ובהארות של המורה. התקשורת הוירטואלית עם המורה ועם חברי הכיתה תתבצע בקבוצות דיון. לכל כיתה תיפתח קבוצת דיון מוגנת בסיסמא.

במחברת הווירטואלית שתכינו יש לכלול-

 • פירוט על התחנות שחקרתם;
 • נימוק לבחירתכם בתחנות האלו.
 • (מומלץ ליצור מפת מסלול אישית, שתתעד את התחנות שחקרתם, בדומה למפת אתר.)

במחברת הוירטואלית שתכינו - תתייחסו לנקודות האלה:

 • יומן ובו תיעוד של תהליך העבודה, כמפורט להלן:
  • דיווח על אתרים שביקרתם בהם ושעניינו אתכם במיוחד.
  • דיווח על מאמרים מעניינים שקראתם בתחנות השונות.
  • תיעוד של פעולות למידה קבוצתיות שהשתתפתם בהן.
  • בעיות שעלו במהלך עבודתכם.
 • תלקיט התשובות לשאלות שעניתם עליהן במהלך עבודתכם-
  בקובצי word ובגיליונות excel.

2. משימת המשך בנושא מחלת הפה והטלפיים או מחקר המשך.

משימת המשך

בבואכם לבנות את משימת ההמשך, גייסו את הידע, את הכלים והמיומנויות שרכשתם תוך כדי עבודתכם. נצלו את מגוון האפשרויות שמזמנים לכם המחשב והתקשוב.

מוצעים לכם מספר נושאים והם:

 • מחלות בבני אדם: שחפת, אבעבועות שחורות, איידס, אבולה.
 • מחלות בעלי חיים המועברות לאדם: דבר, ברוצלוזיס, כלבת.
עליכם לבחור באחת מהמחלות המוצעות לעיל ולבנות למענה יחידת לימוד במתכונת מצומצמת. המתכונת הזאת תכלול את ההבטים העיקריים שיש להדגיש כשבאים לחקור מחלה מסוימת באדם או בבעלי חיים. כלומר, יש לערוך אותה במתכונת דומה לזו שהוצגה בפניכם במחלת הפה והטלפיים.

למשל:

 • מידע כללי על המחלה
 • המחלה כמגפה: כן / לא ?
 • הפצת המחלה
 • היערכות ופיקוח על המחלה
 • המחלה בהיבט כלכלי, טכנולוגי, סביבתי, חברתי ועוד.

מחקר המשך

נושאים למחקר המשך-

 • טיפוח זנים של בעלי חיים שיהיו עמידים כנגד מחלת הפה והטלפיים.
 • מחלת הפה והטלפיים כמודל ללוחמה ביולוגית.
 • נושא אחר לפי בחירתכם.


בחרו בנושא למחקר המשך.
הכינו הצעת מחקר לפי המרכיבים המקובלים בניסוי מדעי.

על ההצעה לכלול את המרכיבים האלה:

 • סקירה קצרה על המחלה
 • הצגת הנושא למחקר ההמשך. מהי שאלת המחקר ומדוע בחרתם באפיק המחקר הזה?
 • ניסוח מדויק של השערתכם.
 • הצגת מערך הניסוי שלכם. (באופן כללי)
 • פירוט על מרכיבי הניסוי: גודל המדגם, חזרות, תנאי הניסוי ומרכיבים נוספים.

עבודה נעימה

למפת האתר של יחידת הלימוד

   
  חזרה

מסע חקר | רקע | כלים | מפת התמצאות | לדף הראשי


כל הזכויות שמורות © 2002, האוניברסיטה העברית בירושלים (ראה תנאי שימוש)
Copyright © 2002, The Hebrew University of Jerusalem. All Rights Reserved. (Terms of Use)